> Noordwes-Universiteit Skorsing - Shaun Christie

Noordwes-Universiteit Skorsing - Shaun Christie

Die Rapportryerbeweging (RRB) neem met skok en teleurstelling kennis van die skorsing van Shaun Christie aan die Noordwes-Universiteit (NWU).

Shaun Christie het doodeenvoudig sy bekommernis uitgespreek dat studente aan die NWU nie veiliig voel om oor Christenskap te praat nie, maar dat gesprekke oor gender-kwessies wel toegelaat word. Tydens 'n oriënteringsessie vir eerstejaars wat gehandel het oor LGBTQIA+ ideologie, het hy sy mening ordelik gelig, waarna hy die saal verlaat het. Die meeste van die eerstejaars het hom gevolg.

Die reg van vryheid is immers 'n grondwetlike reg wat deurentyd nie net beskerm moet word nie, maar ook uitgeleef en eerbiedig moet word.

Die RRB wil graag die wens uitspreek dat NWU tot besinning kom, die skorsing ophef en die Grondwet eerbiedig.

Shaun Christie kan verseker wees van die RRB se volle ondersteuning in die aangeleentheid, so ook Afriforum, wat reeds die aangeleentheid ondersoek.

Die RRB is trots op sy optrede en verwelkom dit inderdaad. 'n Goeie en gesonde Suid-Afrika het beslis meer van die kaliber van Shaun Christie nodig.

Johan Roos - RRB President