> Kragdag 2023

Kragdag 2023

Jakaranda Rapportryers het die voorreg gehad om tydens die vier dae lange Kragdag, 'n biertuin te kon aanbied.

Die Kragdag gaan werklik jaarliks van krag tot krag. Die grootte van die uitstalruimte het die jaar twaalf rugbyvelde beslaan.
Meer as 60 000 besoekers het oor die vier dae Kragdag besoek.

Die fondse ingesamel tydens Kragdag sal, soos elke jaar, aangewend word vir verdienstelike liefdadigheids projekte. Die Jakaranda Rapportryers het ook skitterende blootstelling in die tyd geniet.

Die biertuin was werklik 'n lus vir die oog, 'n baie gewilde kuierplek vir die Kragdag besoekers, asook vir die uitstallers.

Die gees en gesindheid waarmee Jakaranda Rapportryers die projek aangepak het, was werklik verblydend.
Die toegewydheid en samehorigheid van die lede het beslis bygedra tot die sukses van die Kragdag.

Ons sien uit na volgende jaar!