Ouboet-Projek

Soveel seuns word vasgevang in hulle haglike huishoudelike omstandighede en die gebrek aan ’n waardige rolmodel in die vorm van ’n vaderlike figuur. Dit veroorsaak dat hierdie seun nie hulle volle potensiaal bereik nie en vasval in mishandeling, drankmisbruik, dwelms en pornografie.

Ons wil graag ’n poging aanwend om ’n verskil in hulle lewensuitkyk te maak.

Ons vra skoolhoofde om seuns van enkelouers of probleemgevalle te indentifiseer. Hierdie seuns word dan gratis geneem vir ‘n avontuurnaweek. Ons leer en speel saam met hulle. Ons vertel hulle van manwees, Christenskap en morele waardes. Ons gee voorbeelde van susksesverhale en rolmodelle wat hulle kan nastreef.