Geskiedenis

Hoe kan ons trost wees op ons as Afrikaners, as ons nie inligting het om oor trots te wees nie, of indien die inligting wat vir ons geleer word, verdraai is?

Ons onderneem skooluitstappies na erfenisterreine in ons omgewing. Maak dit vir die kinders interessant en leer hulle ons geskiedenis.

Ons raak betrokke by die opsporing, notering en registrasie van Afrikaner Erfenisbronne.

Korpse doen ook jaarliks verskillende projekte volgens die behoeftes van die gemeenskap en die aard van die korps ter bevordering van ons doelstellings. Die projekte word ondersteun en bygewoon deur die gesinne van korpslede en publiek.


RRB Danie Theron-korps van Kimberley, in samewerking met Afriforum, Landsdiens en Die Voortrekkers het monumente in hul area besoek, herstel en skoongemaak.
Interssante stukkie geskiedenis, Mfecane tydperk